Roman Dmowski


Szukaj na stronie »
  Strona Główna »  Bibliografia

Pełna Bibliografia pism Romana Dmowskiego

(na podstawie: Mariusz Kulakowski , "Roman Dmowski w swietle listów i wspomnien", t. II, Londyn 1972)

 

Rok 1890 :

1. L (Nowela o uliczniku warszawskim) Kurier Lwowski 1890

2. L (R. Skrzycki) Powiesc ludowa jako czynnik spoleczny , Zycie (Warszawa) 1890 nr 46

 

Rok 1891 :

3. a (R. Skrzycki) Nowy jezyk miedzynarodowy , Glos 1889 nr 1

4. a (R. Skrzycki) Idea w poniewierce , Gl. 1891 nr 8

5. L (R. Skrzycki) Beletrystyka popularna , Gl. 1891 nr 17

6. L (R. Skrzycki) "Bez dogmatu", luzne kartki , Gl. 1891 nr 36-39

7. L (R. Skrzycki) Z mlodego Parnasu (recezja poezji Fr. Nowickiego i A Niemojewskiego) Gl 1891 nr 44

8. a (Odezwa 3-cio majowa) , druk Kraków 1891

 

Rok 1892 :

9. a (Skr) Czesc dla nauki , Gl. 1892 nr 1

•  10. a (R. Skrzycki) Z ekonomii interesów duchowych , Gl. 1892 nr 7,8,9

•  11. L (R. Skrzycki) Zdrozne kierunki , Gl. 1892: a) Porcelana w produkcji beletrystycznej nr 17 b) Bohaterowie znajomi nr 19

•  12. a (-) Polskie partie polityczne i sprawa narodowa , Przeglad socjalistyczny (Paryz) 1892 nr 1

•  13. n Studia nad wymoczkami. O kilku wymoczkach z rzedu Holotricha spotykanych w nalewkach siana, Pamietnik Fizjograficzny 1891 t.XI i odb. Kraków 1892, s.19, 1 nlb., 2 tabl.

 

Rok 1893 :

14. a (R. Skrzycki) Proteusze. Z rozmyslan Diego Iguenaza , Gl. 1893, nr 2-5

15. a (R. Skrzycki) Uzywanie zycia , Gl. 1893, nr 11

16. a (Skr) Familijna prasa , Gl. 1893, nr 24

17. L (Skr) Z teatru , Gl. 1893, nr 18

18. L (R. Skrzycki) Rec. Elizy Orzeszkowej, Dwa bieguny , Gl. 1893, nr 44

19. n (R.D.) Z zagadnien biologicznych. Elementarna budowa ustrojów , Gl. 1893 nr 34, 35, 37

20. n Rozwój rodowy uzebienia u zwierzat ssacych, Wszechswiat 1893, nr 13

21. n (rd) kronika naukowa. Nowa rodzina parzystokopytnych, Wszechswiat 1893, nr 13

22. n (rd) Rec.: H.J. Campbell, Text-book of elementary Biology, Wszechswiat 1893, nr 11

23. (-) Nasz Patriotyzm . Podstawy programu wspólczesnej polityki narodowej, Warszawa w kwietniu 1893. Druk Berlin, s. 28

24. (-) Gimnazja rosyjskie w Polsce , Szkic porównawczy, Paryz 1893, s.51

25. (-) La vie des etudiants aux universites polonaises (Paryz 1893)

 

Rok 1894 :

26. A (R. Skrzycki) Listy do przyjaciela , Gl. 1894:

I.      Personalia. Nieco o cisnieniu moralnym. Rozprzezone dusze. Jeremiasze “fin de siecle" , nr 9

II.    Potrzeba filozofowania. Malstrom. Indywiduum i wspólzawodnictwo. Niwelacja moralne nr 10

III. Tesknota za sredniowiecczyzna. Biadania artysty. Murzynek z Kongo i jego consortes. Choroby wspólczesne i przyrodnicze pojmowanie czlowieka. Przeciwspoleczne prady. Zblakane umysly , nr 12

27. L (R. Skrzycki) Wedrówka do idealów. Bajka wschodnia , Tyg. Slowo Polskie (Lwów) 1894

28. (-) Po manifestacji 17 kwietnia . (Z cyklu "Z dzisiejszej doby" T. X) Lwów 1894

29. (-) Ugoda czy walka ( Z cyklu "Z dzisiejszej doby", t.XI) Lwów 1895

 

Rok 1895 :

30. a (-) Stosunki prasowe na kresach wschodnich , Przeglad Wszechpolski 1895, nr 5

31. a (Skr) Jednosc narodowa , P.W. 1895, nr 6-8

32. a (R. Skrzycki) Wymowne cyfry , P.W. 1895, nr 10

33. a (R. Skrzycki) Kupujcie ksiazki , P.W. 1895, nr 11

34. a (-) Wzrost Warszawy , P.W. 1895, nr 13

35. a (-) Twórczosc spoleczna , P.W. 1895, nr 13

36. a (-) Kilka slów o Kurlandii , P.W. 1895, nr 13

37. a (-) Zabór rosyjski w prasie innych dzielnic , P.W. 1895, nr 14

38. a (-) Ruch narodowy w koloniach amerykanskich , P.W. 1895, nr 15

39. a (-) Komisja kolonizacyjna i jej dzialalnosc w roku 1894 , P.W. 1895, nr 15

40. a (-) Przymierze francusko-rosyjskie i Polacy , P.W. 1895, nr 16

41. a (J.Z) Dziennikarstwo polskie , P.W. 1895, nr 16,17,19,20

42. a (-) Rosjanie w Polsce , P.W. 1895, nr 17

43. a (-) Rozwój polityczny Galicji , P.W. 1895, nr 18

44. a (-) (Art. bez tytulu zaczynajacy sie od slów: "Kilka dni zaledwie dzieli nas od wielkiej rocznicy dziejowej"), P.W. 1895, nr 19

45. a (-) Kwestia litewska , P.W. 1895, nr 19

46. a (-) Stosunki polityczne na Górnym Slasku , P.W. 1895, nr 21

47. a (-) Lacznosc wychodztwa z ojczyzna , P.W. 1895, nr 21

48. a (-) Ruszczenie i dyplomacja , P.W. 1895, nr 22

49. r (-) Francuz o Rosji (Rec. M.S. Roux, Voyage au pays des Barbares, P.W. 1895, nr 22

50. k (xxx, -ski) Z zaboru rosyjskiego , Warszawa, P.W. 1895 nr 13-16, 18, 20

51. k (I. Zagiewski) Z calej Polski , P.W. 1895, nr 7-11, 13-21

52. A (R. Skrzycki) Ze studiów nad szkola rosyjska w Polsce , P.W. 1895, nr 14, 15, 17-22 i przedruk: R. Skrzycki (R. Dmowski), Ze studiów..., Nakladem redakcji "TEKI", Lwów 1900, s.65

 

Rok 1896 :

53. A (R. Skrzycki) Mlodziez polska w zaborze rosyjskim , P.W. 1896, nr 1-10 i odb. nakladem P.W., Lwów 1896, s.71

54. A (R.S.) Sprawa krozanska w oswietleniu dokumentów , P.W. 1896, nr 13-16

55. k (xxx, -ski) Z zaboru rosyjskiego , P.W. 1896, nr 1-4, 6-18, 21, 22, 23

56. s (Ro-d, R. Skrzycki) Zycie umyslowe , P.W. 1896, nr 1-7, 11

57. k (I. Zagiewski) Z calej Polski , P.W. 1896, nr 1

58. a (Wojciech Grochowski) O gospodarce narodowej , Polak 1896, nr 3

59. A (R. Skrzycki) Listy Warszawiaka z Galicji , P.W. 1896, nr 21, 1897 nr 1-4, 7-9, 12-15

 

Rok 1897 :

60. A (-) Program stronnictwa demokratyczno-narodowego w zaborze rosyjskim (wspólautor) P.W. 1897, nr 11

61. a (S.) Rosja i Austria , P.W. 1897, nr 20

62. a (S.) Mlodziez uniwersytecka w Warszawie , P.W. 1897, nr 21

63. k (xxx) Z zaboru rosyjskiego , P.W. 1897, nr 1-3, 5, 7-8, 10-15, 18-23

64. A (-) Gawedy sasiedzkie , Polak 1897, nr 2, 3, 5, 7, 11, 12, oraz 1900, nr 10/11, przedruk: Kraków 1900, s. 53, 3 nlb.

 

Rok 1898 :

65. k (xxx) Z zaboru rosyjskiego , P.W. 1898, nr 6

66. A (R. Skrzycki) Wyksztalcenie polityczne , Kwartalnik naukowo-polityczny i gospodarczy 1898, z.I, i odb. Lwów 1898, s.32

67. A (-) Szkice polityczne z zakresu kwestii polskiej. Ogólny rzut oka na sprawe polska w chwili obecnej , Kwart. Nauk-Polit. I Gosp. 1898, Z.II

 

Rok 1899 :

68. r Nowa powiesc spoleczna (o "Ziemi obiecanej" Reymonta), P.W. 1899, nr 2

69. a (Ignotus) Listy warszawskie , P.W. 1899, nr 6

 

Rok 1900 :

70. k R. Dmowski (Skrzycki) Z Parany , P.W. 1900, nr 2, 3, 6

71. Wychodztwo i osadnictwo. Czesc pierwsza, Lwów 1900, s.109

 

Rok 1901 :

72. A (Narodowiec) W naszym obozie. Listy do przyjaciól politycznych , P.W. 1901, nr 1-12

 

Rok 1902 :

73. a (-) Odrodzenie patriotyzmu , P.W. 1902, nr 1

74. a (-) Polityka zagraniczna , P.W. 1902, nr 1, 2

75. a (-) Istota walki narodowej , P.W. 1902, nr 2

76. A (R. Skrzycki) Mysli nowoczesnego Polaka , P.W. 1902, nr 2, 3, 5, 6-9, 11

77. a (-) Walka polityczna w zaborze rosyjskim , P.W. 1902, nr 3

78. a (-) Nam sie nie spieszy , P.W. 1902, nr 4

79. a (-) Nielegalnosc , P.W. 1902, nr 4

80. a (-) Ojczyzna i doktryna , P.W. 1902, nr 5

81. r (R.S.) Rec.: Jerzy Moszynski, Po czterdziestu latach. Szkic polskiej polityki w chwili obecnej , P.W. 1902, nr 5

82. a (-) Demokracja galicyjska , P. W. 1902, nr 6

83. a (-) Agitacja na rzecz Rosji , P.W. 1902, nr 7

84. a (K. Bronski) Profesorowie i studenci. Z powodu zajsc ostatnich na politechnice lwowskiej , P.W. 1902, nr 7

85. a (-) Jawna i tajna polityka , P.W. 1902, nr 8

86. a (-) Program "wszechpolski" , P.W. 1902, nr 9

87. a (-) Polityka narodowo-demokratyczna w zaborze pruskim , P.W. 1902, nr 10

88. a (-) Pólpolacy , P.W. 1902, nr 11

89. a (-) "Liberum abdico" , P.W. 1902, nr 12

90. a Warszawa (IV-ty z serii artykulów o Warszawie), P.W. 1902, nr 12

91. a (-) Uwagi , P.W. 1902, nr 12

92. k (Ignotus) Listy warszawskie , P.W. 1902, nr 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11

 

Rok 1903 :

93. a (-) Zamkniecie rachunków (Rok 1902), P.W. 1903, nr 1

94. a (K. Bronski) Mlodziez w ruchu demokratyczna-narodowym , P.W. 1903, nr 1

95. a (-) Wobec kryzysu rosyjskiego , P.W. 1903, nr 2

96. a (-) Na progu nowej ery , P.W. 1903, nr 3

97. a (-) Kwestia robotnicza w programie demokratyczno - narodowym , P.W. 1903, nr 4

98. a (-) Polityka narodowa w stosunku do religii i kosciola , P.W. 1903, nr 5

99. a (-) Walka o prawo i organizacja narodowa , P.W. 1903, nr 6

100. a (-) Nasze stanowisko wobec Niemiec i Rosji , P.W. 1903, nr 7

101. r (D.) Rec. La Pologne contemporaine , Paryz 1903, P.W. 1903, nr 7

102. a (-) Skarb narodowy , P.W. 1903, nr 8

103. Praca polska w Paranie , P.W. 1903, nr 8

104. s (S.) Zjazd Rady Muzeum Narodowego , P.W. 1903, nr 8

105. a (-) Zadania polityki galicyjskiej , P.W. 1903, nr 9, przedruk: Slowo Polskie 1903, nr 475, 477, 479

106. A (-) Program stronnictwa demokratyczno - narodowego w zaborze rosyjskim , P.W. 1903, nr 10

107. b (Sk.) Historia szlachetnego socjalisty. Przyczynek do psychologii politycznej spoleczenstwa polskiego , P.W. 1903, nr 10

108. a (-) W otwarte karty , P.W. 1903, nr 11

109. a (R. Skrzycki) Szowinizm , P.W. 1903, nr 11. Przedruk: Sl. P. 1903, 567, 569

110. a (-) Skarb narodowy i Liga , P.W. 1903, nr 12

111. r (S) Rec.: Scriptor, Nasze stronnictwa skrajne , Kraków 1903, P.W. 1903, nr 6

112. r (Hostis, Ignotus, H-s) Listy warszawskie , P.W. 1903, nr 1, 3, 4, 6-9, 11, 12

113. A (Wojciech Grochowski) Co to sa socjalisci i czego chca? Polak 1903, nr 3-6, 9 10

114. A Prod domo sua. Odpowiedz staremu demokracie (T. Romanowiczowi) , Sl. P. 1903, nr 405, 407, 409, 411, 413, 415

115. A (Diego) Na niwach i ugorach , Sl. P. 1903, nr 497, 509, 521, 535, 545, 557, 569, 580, 592 - 1904, nr 3, 16, 26, 38, 50, 61, 74, 87, 100, 112

115.A (Okolicznosciowe refleksje bez tytulu w swiatecznym numerze Slowa Polskiego zaczynajace sie od slów: "Jezeli gniew bywa czesto zlym doradca..." 19 wierszy), Slowo Polskie 1903, nr 600.

 

Rok 1904 :

116. a (-) Panstwa rozbiorcze jako teren polityki polskiej , P.W. 1904, nr 1

117. a (I. Zawski) Etyka i polityka , P.W. 1904, nr 1

118. a (K. Bronski) W sprawie zjazdu historyków i filologów slowianskich w Petersburgu , P.W. 1904 nr 1

119. a (-) Wobec wojny , P.W. 1904, nr 2

120. a (-) Nowe zadania , P.W. 1904, nr 3

121. a Nowy okres w dziejach Rosji , P.W. 1904, nr 3,, 4, przedruk: Sl. P. 1904, nr 108, 110, 112, 115

122. a (-) Organizacja opinii , P.W. 1904, nr 4

123. a (-) Polacy i Ameryka , P.W. 1904, nr 5

124. a (-) Wobec kryzysu rosyjskiego , P.W. 1904, nr 6

125. a (-) Anachronizm polityczny , P.W. 1904, nr 7

126. a (-) Doktryna a realizm w polityce , P.W. 1904, nr 8

127. a (-) Dwojakie niebezpieczenstwo , P.W. 1904, nr 8

128. a (-) Polityka czy zaprzanstwo , P.W. 1904, nr 9

129. A Ex oriente lux. Niektóre nauki z obecnej wojny , P.W. 1904, nr 9, 10, 12; przedruk: Sl. P. 1904, nr 569, 571, 573, 575

130. a (-) Mobilizacja , P.W. 1904, nr 10

131. a (-) Liga Narodowa i walka o konstytucje w Rosji , P.W. 1904, nr 11

132. a (-) Naprawa samowladztwa , P.W. 1904, nr 12

133. a (Ignotus) Listy warszawskie , P.W. 1904, nr 1, 2

134. a (K. Opalinski) Stronnictwa w Królestwie wobec zadan chwili biezacej . Glos z Warszawy, P.W. 1904, nr 11

135. a (K. Opalinski) Czego nam potrzeba. Glos z Warszawy , P.W. 1904, nr 12

136. k Wychodzcy galicyjscy w Kanadzie , Sl. P. 1904, nr 219, 221, 226, 230

137. k Wsród jenców w Japonii , Sl. P. 1904, nr 416, 418, 422, 425, 435, 437, 449

138. Mysli nowoczesnego Polaka , Lwów 1904, S.XVI, 217, 1nlb.

139. Mysli nowoczesnego Polaka , wyd. II, Lwów 1904, s.XXIV, 217, 1nlb

 

Rok 1905 :

140. a (-) Nasze cele i drogi , P.W. 1905, nr 1

141. a (S) Postulaty i dzialania , P.W. 1905, nr 1

142. A Obecny stan Rosji w perspektywie historycznej , P.W. 1905, nr 1, 2, 3/4, 5/6

143. a (-) Polityczna koniecznosc , P.W. 1905, nr 2

144. a (R.D.) Ruch strajkowy w Królestwie i jego przyczyny , P.W. 1905, nr 2

145. A Szkola i spolecznosc. Z powodu tzw. strajku szkolnego w Królestwie , P.W. 1905, nr 3/4; i odb. Kraków 1905, s. 51, 1 nlb.

146. a (-) Chwila obecna w naszej polityce , P.W. 1905, nr 5/6 przedruk: Sl. P. 1905, nr 354, 356, 358, 360

147. A (-) Nasze dziesieciolecie , P.W. 1905, nr 7; przedruk: Dziesieciolecie P.W., Kraków 1905

148. A Podstawy polityki polskiej , P.W. 1905, nr 7; przedruk: Dziesieciolecie P.W.

149. A. (-) Stronnictwo demokratyczno - narodowe, jego zasady i dzialalnosc , P.W. 1905, nr 7; przedruk: Dziesieciolecie P.W.

150. a (-) Notatka (o zalozeniu P.W.), P.W. 1905, nr 7

151. a (xxx) Rosyjska Izba ogólnopanstwowa, a zadania polityki polskiej , P.W. 1905, nr 8-10

152. A Koniec legendy , P.W. 1905 nr 8-10 i odb.: Koniec legendy. Uwagi o stanowisku "Stanczyków" i "ugodowców" wobec zadan dzisiejszej polityki narodowej, Lwów 1905, s. 32; poza tym przedruk Slowo Polskie 1905, nr 448 i n.

153. a (-) Stanowisko stronnictwa demokratyczno-narodowego w chwili obecnej , P.W. 1905, nr 11-12

154. A (-) Czego sie naród nauczyl? Odpowiedz Czasowi , Sl. P. 1905, nr 170-172, 174 i odb. Lwów 1905, s. 20

155. a (D-ski) Nauka jezyka polskiego w szkolach , Goniec (W-wa), 1905, nr 198, 210

156. Dziesieciolecie Przegladu Wszechpolskiego. Artykuly i rozprawy z zakresu polityki i pokrewnych dziedzin Z. Balickiego, R. Dmowskiego, J.L. Poplawskiego, W. Tokarza, G. Topora, Z. Wasilewskiego i innych pod redakcja R. Dmowskiego . Kraków 1905, s.VI, 248

 

Rok 1906 :

157. a (Narodowiec) O Macierzy szkolnej, o sekciarzach demokratyczno - narodowych i o bezpartyjnosci , Dzwon Polski 1906, nr 186

158. a Walka z anarchia i Demokracja Narodowa , Dz. P. 1906, nr 218

159. a Wobec anarchii , Dz. P. 1906, nr 230, 232, 233

160. a Zródlo anarchii i widoki jej zwalczania , Dz. P. 1906, nr 248

161. A Polityka narodowa i narodowy obóz w Polsce , Dz. P. 1906, nr 297, 299, 301

162. a Wyjasnienie (do nr 297, 299, 301), Dz. P. 1906, nr 307

163. A (-) Demokracja Narodowa i jej zasady , Naród 1906, nr 55-61

164. a Przedmowa do ksiazki: Aleks. Czechowski, Historia wojny rosyjsko-japonskiej z przedmowa, Warszawa 1906

 

Rok 1907 :

165. s Dwie rozmowy (z Wittem i gen. Kodama) Gazeta Polska 1907, nr 30, 31, 35, 38, 42

166. A (-) Przelom konstytucyjny i sprawa polska , G.P. 1907, nr 169-172

167. A Zadania polityczne naszego przedstawicielstwa , Gazeta Codzienna 1907, nr 81-85

168. Demokracja narodowa a kosciól , G.C. 1907, nr 95-97

169. Mysli nowoczesnego Polaka , wyd. III, Lwów 1907, s. 279, 4 nlb.

 

Rok 1908 :

170. A (Stary narodowiec) Refleksje z doby przelomu , Przeglad Narodowy 1908, T.I, nr 1, 3

171. a (R.D.) Upadek nauki , P.N. 1908, T. II

172. a (Narodowy demokrata) Niesumienny atak , P.N. 1908, T. II

173. A (-) Polityka polska w III Dumie , Glos Warszawski 1908, nr 111, 112, 114

174. A (-) Polemiki slowianskie , Gl. W. 1908, nr 161-165

175. a (-) Sprawa "Gonca" , Gl. W. 1908, nr 168

176. A (-) Zamiast programu , Gl. W. 1908, 171-173

177. A (-) Krytyki i wskazania , Gl. W. 1908, 182-184

178. a Polityka zagraniczna w Dumie , Gl. W. 1908, nr 271

179. Niemcy, Rosja i kwestia polska , Lwów 1908, s. XIII, 1 nlb., 271

 

Rok 1909 :

180. a Stanowisko Kola Polskiego , P.N. 1909, T. III, nr 1

181. a Pazdziernikowcy , P.N. 1909 T. III, nr 6

182. a Wspóldzialanie polityczne w stosunkach polsko - rosyjskich , P.N. 1909, nr 7

183. A (-) Sprawa slowianska w Rosji , Gl. W. 1909, nr 2, 3, 4

184. a (-) Przedwczesna radosc , Gl. W. 1909, nr 24

185. a (-) Przelom , Gl. W. 1909, nr 35

186. k Listy z Zachodu , Gl. W. 1909, nr 109, 112, 117, 124, 130

187. A (-) Po naradach slowianskich , Gl. W. 1909, nr 149, 151

188. A Anachronizmy , Gl. W. 1909, nr 165-167

189. A (-) Kwestia szkolna , Gl. W. 1909, nr 257-261

190. a (-) Ad maiorem Germaniae gloriam , Gl. W. 1909, nr 290

191. a (-) Druga narodowosc panujaca , Gl. W. 1909, nr 291

192. a (-) Zasadnicze róznice , Gl. W. 1909, nr 303

193. a (-) Kwestia zydowska , Gl. W. 1909, nr 310

194. A Asymilacja , Gl. W. 1909, nr 314-319

195. a (-) Logika kwestii zydowskiej , Gl. W. 1909, nr 332, 333

196. A (-) Kwestia zydowska w prasie , Gl. W. 1909, 326-328

197. a (-) Klasyfikacja Zydów , Gl. W. 1909, nr 346

198. a (-) Inteligencja zydowska a naród :

•  a)    Narodowe i kosmopolityczne pierwiastki zycia , Gl. W. 1909, nr 353

•  b)    W dziedzinie religii , Gazeta Warszawska 1910, nr 28, 29

199. Separatyzm Zydów i jego zródla. Kwestia zydowska I . Warszawa 1909, s. 29

200. La question polonaise. Traduction du polonais par V . Preface de Anatole Leroy - Beaulieu. Paris 1909, s. XXIV, 336 (tlum. Niemcy, Rosja i kwestia polska)

201. Germanija, Rossija i polskij wopros . Perowod z polskogo, Petersburg, Moskwa, warszawa, Wilno 1909, s. XXI, 2 nlb., 292 (tlum. Niemcy, Rosja i kwestia polska)

 

Rok 1910 :

202. a Wyksztalcenie praktyczne w szkole sredniej , P.N. 1910, T. V, nr 1

203. a Wyksztalcenie polityczne w szkole sredniej , G.W. 1910, nr 42

204. a (D.) Dwie polityki , P.N. 1910, T. V, nr 6

205. a (S.) Dyskusja o udziale Zydów w samorzadzie. Równouprawnienie, a granica osiedlenia , P.N. 1910, T. VI, nr 11

206. a Zagadnienie sprawy zydowskiej , P.N. 1910, T.VI, nr 12

207. a Dla siebie i dla szkoly , G.W. 1910, nr 6

208. a Próby neoslawizmu , G.W. 1910, nr 54, 55

209. a Polityka polska, kadeci i sprawa zydowska , G.W. 1910, nr 325-327

210. b Poplawski jako pisarz polityczny , G.W. 1910, nr 351

 

Rok 1911 :

211. n Przed osiemdziesieciu laty , G.W. 1911, nr 274, 272, 279, 280, 292, 293, 294, 317, 318, 323

 

Rok 1912 :

212. A W sprawie wyborów warszawskich , G. W. 1912, nr 51-54

213. a Pogadanka wigilijna , G.W., nr 177

214. a (Stary narodowy demokrata) Realizm polityczny , P.N. 1912, T. IX, nr 1

215. a (Narodowiec) Polityka nowoczesna, a nasze zacofanie , P.N. 1912, T. IX, nr 6

216. a (Wszechpolak) Chwila obecna w swietle dziejowym , P.N. 1912, T.X, nr 9

 

Rok 1913 :

217. b Niepospolity czlowiek (o T. Waligórskim) , G.W. 1913, nr 225

218. a (ski) "Polacy" za granica , G.W. 1913, nr 255

219. a Dzielo i czlowiek (o Gazecie Porannej, 2 gr.) G.W. 1913, nr 261

220. a Wywiady w kwestii zydowskiej , G. W. 1913, nr 262

221. a O godnosci narodowej , G.W. 1913, nr 349

222. Puolan Kysmys . (Finski przeklad ksiazki Niemcy, Rosja i kwestia polska), Helsinki 193, s. 268

 

Rok 1914 :

223. Niemcy, Rosja i kwestia polska , wyd. II Lwów 1914, s. XII, nlb. 271

224. Upadek mysli konserwatywnej w Polsce , Warszawa 1914, s. XII, 4 nlb., 200 (przedruk z Gazety Warszawskiej, 1913, nr 317-354)

225. a Ewolucja polityczna Polski , P.N. 1914, T. XI

226. a The political evolution of Poland , The Russian Review 1914, Liverpool

227. a Uwodziciele zachowawców , G. W. 1914, nr 78

228. l Powiesc historyczna Reymonta , G.W. 1914, nr 106

229. l Jeszcze o historycznej powiesci Reymonta , G.W. 1914, nr 134

230. a Konserwatyzm, demokratyzm, a chwila obecna , Sl. P. 1914, nr 584

231. (-) Tekst protestu S.N.D. i Stron. Polityki Realnej z 28. VIII. 1914 w odpowiedzi na manifest N.K.N. z 16 VIII. 1914, zob. Kazimierz Kumaniecki, Odbudowa Panstwowosci polskiej. Najwazniejsze dokumenty 1912-1924, Warszawa, Kraków 1924, s.28-29

 

Rok 1915 :

232. a Polska w wojnie . Sprawa Polska (Piotrogród) 1915, nr 1

233. a Zagadnienie przyszlosci Polski , S.P. 1915, nr 2

234. a Przyszly ustrój Polski , S.P. 1915, nr 3

235. a Znaczenie europejskie sprawy polskiej , S.P. 1915, nr 4

236. a Zakonczenie prac komisji polsko rosyjskiej , S.P. 1915, nr 4

237. a Niepodleglosciowcy , S.P. 1915, nr 5

237.A(Wypowiedz na teamt roli pracy w zyciu narodu oraz wychowania narodowego - bez tytulu - 68 wierszy - uczestnictwo w ankiecie). Na wpisy szkolne . Jednodniówka Tow. Literatów i Dziennikarzy polskich, Warszawa 1915, s. 52

 

Rok 1916 :

238. a Obskurantyzm mysli spolecznej , S.P. 1916, nr 1

239. (-) Tekst deklaracji grupy polityków polskich, w odpowiedzi na akt z 5.XI.1916 Niemiec i Austro-Wegier, w Lozannie 11. XI. 1916, zob. Kumaniecki o.c. s. 63-4

 

Rok 1917 :

240. A (R.J.) Naród i panstwo , S.P. 1917:

I: Cywilizacja, byt spoleczny i polityka , nr 3, 4

II: Naród i polityka wspólczesna , nr 7, 8

III: Istota i geneza narodu , nr 17, 19, 20, 21

IV: Podstawy bytu narodów europejskich , nr 34, 35

V: Spoleczenstwo azjatyckie

VI: Jednostka i naród , nr 47

VII: Duch narodowy i czynniki rozkladajace , nr 48-50

241. (-) Poland old and new , druk w wyd. Russian Realities and Problems by Paul Miliukow, Peter Struve, A. Lapp-Danilewski, Roman Dmowski and Herald Williams, Campbridge 1916, s. 83-122 (wydanie nieautoryzowane).

242. Tekst memorialu wreczony amb. Izwolskiemu w Paryzu w marcu 1916 r. Druk: Sprawa Polska 1917, nr 18, 19 oraz Akty i Dokumenty dotyczace sprawy granic Polski na Konferencji pokojowej w Paryzu 1918-1919, zebrane i wydane przez Sekretariat Generalny polskiej delegacji. Cz.I Program terytorialny delegacji, s.134, 1 nlb., mapa, Paryz 1920

243. "Pro memoria" w sprawie polskiej wreczone min. Balfourowi w marcu 1917 w Londynie . Druk: Akty i Dokumenty, cz. I

 

Rok 1918 :

244. Podzial Polski. Stanowisko Niemiec do Polski (przedruk z Matin), Tygodnik Polski (Londyn) 1918, nr 6

 

Rok 1919 :

245. a Wewnetrzna polityka narodowa , P.N. 1919, s. 137 i 259

 

 

 

Rok 1921 :

246. (-) Losy polityki zagranicznej w Rzeczypospolitej Polskiej , G.W. 1921, nr 148-151 i odb. Warszawa 1921, s.29

 

Rok 1922 :

247. (-) Od redakcji ( Slowo wstepne do wznowionego Przegladu Wszechpolskiego ), P.W. 1922, nr 1

248. Jan Poplawski, jego stanowisko w dziejach rozwoju mysli polskiej , P.W. 1922, nr 1

249. Zagadnienie glówne , P.W., nr 2

250. Schylek imperializmu , P.W. 1922

 

Rok 1923 :

251. a Poplawski i mlodziez jego czasów , Akademik 1923, nr 8, 9

251.Aa (Artykul wstepny bez tytulu), Mysl narodowa, nr 43

252. a Mysli o rzadzie i spoleczenstwie , K.P. 1923, nr 243

 

Rok 1924 :

253. a Nowe czasy i nowe zagadnienia , P.W. 1924, nr 1

254. a (-) (Artykul bez tytulu w zwiazku z jubileuszem Gazety Warszawskiej), G.W. 1924, nr jubileuszowy

 

Rok 1925 :

255. a Na nowych podstawach (ex re wyboru Hindenburga na prezydenta Rzeszy Niemieckiej), G.W. 1925, nr 115

256. a W obronie twórców klesk , G.W. 1925, nr 179

257. a Kryzys azjatycki , G.W. 1925, nr 189

258. A Niektóre zagadnienia polityki angielskiej , K.P. 1925, nr 203, 206, 214, 221, 224, 227, 229

259. Anglia powojenna i jej polityka . Uwagi ogólne. Warszawa 1925, s. 107, 7 nlb. (Przedruk uzupelniony artykulów z poz. 258)

260. A Spoleczenstwo Poznanskiego i Pomorza w odbudowanej Polsce , G.W. 1925, nr 314, 315, 317-321

261. b Wl. St. Reymont, lauerat Nobla , K.P. 1925, nr 343

262. A Sny i rzeczywistosc , G.W. 1925, nr 353-356

263. Polityka polska i odbudowanie panstwa. Z dodaniem memorialu "Zagadnienia srodkowo i wschodnio-europejskie" i innych dokumentów polityki polskiej z lat 1914-1919, Warszawa 1925, s.XVI, 631, 1 nlb. (Oprawiony i uzupelniony przedruk cyklu artykulów, które w r. 1924 ukazaly sie równoczesnie w Gazecie Warszawskie, Kurierze Poznanskim, Slowie Polskim, Slowie Pomorskim i Glosie Lubelskim).

 

Rok 1926 :

264. Kwestia robotnicza wczoraj i dzis , Warszawa 1926, s.36 Przedruk cyklu artykulów z Gazety Warszawskiej 1926, nr 14-17, 19, 20

265. a (-) Piasek w maszynie (o Pilsudskim), G.W. 1926, nr 43

266. a Potrzeba porzadku etycznego , G.W. 1926, nr 56

267. a Trzeba myslec o Polsce , G.W. 1926, nr 149

268. a Potrzeba nowego doboru , G.W. 1926, nr 157

269. A Faszyzm , G.W. 1926, nr 167, 170, 173, 174, 176, 177

270. A Nacjonalizm i faszyzm , G.W. 1926, nr 199-202, 205, 206

271. A Organizacja narodu , G.W. 1926, nr 229, 231, 233

272. a O napasci na posla Zdziechowskiego , G.W. 1926, nr 281

273. a Wschód i Zachód w Polsce , G.W. 1926, nr 314-317

274. a Rozproszkowanie narodu , G.W. 1926 nr 321

275. Polityka polska i odbudowanie panstwa. Z dodaniem memorialu "Zagadnienia srodkowo i wschodnio-europejskie" i innych dokumentów polityki polskiej z lat 1914-1919, wyd. II, Warszawa 1926, s. XV, 533, 4 nlb.

 

Rok 1927 :

276. a Religia i polityka , G.W. 1927, nr 254, 255

277. b Dobra krew (wspomnienie o sp. Wladyslawie Grabskim z Kurcewa), G.W. 1927, nr 300, 301

278. b Przed czterdziestu laty (wspomnienie z okazji jubileuszu Józefa Hlaski), G.W. 1927, nr 343

279. Zagadnienie rzadu (Obóz wielkiej Polski, Wskazania programowe, Zeszyt I), Warszawa 1927, s.VI, 29 i 3 nlb.

280. Kosciól, naród i panstwo (Obóz wielkiej Polski, Wskazania programowe, Zeszyt V), Warszawa 1927, s. 30, 2 nlb

 

Rok 1928 :

281. A Obóz narodowy w chwili obecnej , G.W. 1928, nr 26-29

282. a Jaki bedzie skutek wyborów , G.W. 1928, nr 70

283. A Nowy sejm i polityka wewnetrzna , G.W. 1928, nr 120-123, 125, 127, 129-132

284. A Na granicy dwóch wieków , G.W. 1928, nr 241-245, 247-249, 250-252, 254, 255, 258, 267-269, 271-276, 278, 287-290, 292, 378, 381, 382

285. b Najwierniejszy sluga ojczyzny. Wspomnienie o sp. Antonim Troczewskim , G.W. 1928, nr 194

 

Rok 1929 :

286. A Swit lepszego jutra , G.W. 1929, nr 352-355, odb. Warszawa 1930, s.32

287. a (-) Krótki artykul zaczynajacy sie od slów: "To nie tylko swieto naszej religii..."), G.W. 1929, nr 372

 

Rok 1930 :

288. A Sprawy rosyjskie , G.W. 1930, nr 102-105

289. L (Kazimierz Wybranowski i Jerzy Zawada), Dziedzictwo , G.W. 1930, nr 136-330

290. A Kwestia ukrainska , G.W. 1930, nr 232, 233, 236-240

291. A Kwestia zydowska , G.W. 1930, nr 277, 278, 280, 281, 283-285

292. A Niemcy a Polska , G.W. 1930, nr 357-360, 362, 364, 366, 367, 369

293. A Niebezpieczenstwo gospodarcze , G.W. 1930, nr 329-332, 334, 335

 

Rok 1931 :

294. (Kazimierz Wybranowski), W polowie drogi , Warszawa 1931, s.308 - przedruk z Gazety Warszawskiej 1929, nr 116-250

295. (Kazimierz Wybranowski), Dziedzictwo , Warszawa 1931, s. 381, 8 nlb., przedruk z Gazety Warszawskiej 1930, nr 136-330

296. b Nad grobem Jaronskiego , G.W. 1931, nr 280, 281

297. r Na czesc autora "Polski na przelomie" , G.W. 1931, nr 303

298. r Z powodu jednej powiesci , G.W. 1931, nr 329

299. Mlodziez a Ojczyzna , Warszawa 1931, s.8

300. Swiat powojenny i Polska , Warszawa 1931, s. 384 - przedruk szeregu cyklów z Gazety Warszawskiej 1930

301. Swiat powojenny i Polska , Wyd. II, Warszawa 1931, s. XIII, 371, 4 nlb.

302. Swiat powojenny i Polska , Wyd. III, Warszawa 1931, s. XV, 373, 4 nlb.

303. a Le Dilemme Polono-Allemand , La Revue Universelle z 1. VI. 1931

 

Rok 1932 :

304. b Wspomnienie o Michale Bojanowskim , G.W. 1932, nr 28

305. a Z przedmowy do nowego wydania "Mysli nowoczesnego Polaka" , G.W. 1932, nr 393

306. A Amerykanizm , G.W. 1932, nr 39, 41-45

307. A Istota obecnego kryzysu , G.W. 1932, nr 90, 92, 93, 95, 98, 100

308. A Pierwiastki polityki japonskiej , G.W. 1932, nr 179-183, 185-8

309. A Hitleryzm jako ruch narodowy , G.W. 1932, nr 202-203, 205, 207, 210-212

310. A Myslmy o jutrze , G.W. 1932, nr 327-331

311. A Polityka miedzynarodowa w dobie obecnej , G.W. 1932, nr 341, 343-347, 349-354

 

 

Rok 1933 :

312. A Oblicze dwudziestego wieku , G.W. 1933, nr 90-92, 94, 96, 97, 98

313. A Zydzi w dwudziestym wieku , G.W. 1933

314. A Przewrót swiatowy i ewolucja polityczna Polski , G.W. 1933, nr 274, 275, 277-280, 284-293, 295

315. a Na preriach kanadyjskich , G.W. 1933, nr 376

316. a Azja , G.W. 1933, nr 398

317. a (Ignotus) Imponderabilia , M.N. 1933, nr 15

318. a (Ignotus) Ludzie potrzebni , M.N. 1933, nr 54

319. Mysli nowoczesnego Polaka , wyd. IV, dopelnione, Warszawa 1933, s. XLIII, 1 nlb, 296

 

Rok 1934 :

320. a (-) Konstytucja, sejm a zycie , G.W. 1934, nr 34

321. a Przebudowa spoleczenstwa i polozenie inteligencji , G.W. 1934, nr 76, 77

322. a Rzeczy radosne , G.W. 1934, nr 95

323. A Stanowiska narodowe w sprawie inteligencji , G.W. 1934, nr 121-123, 125, 127-9

324. a Dramat niemiecki , G.W. 1934, nr 198

325. b Wspomnienie o Józefie Hlasce , G.W. 1934, nr 212

326. A Militaryzacja polityki , G.W. 1934, nr 247, 249, 250, 252-254

327. a Zyczenia przy oplatku , G.W. 1934, nr 386

328. A (Ignotus) Do zródel niepodleglosci , M.N. 1934 nr 4-6

329. Przewrót , Warszawa 1934, s. XII, 494, 2 nlb. - przedruk odcinków z Gazety Warszawskiej z lat 1932 i 1933

 

Rok 1935 :

330. A Naród europejski , G.W. 1935, nr 54-58

331. b (Artykul bez tytulu z powodu smierci Pilsudskiego, skonfiskowany) G.W. 1935, nr 137

332. b sp. Michal Bobrzynski , Warszawski Dziennik Narodowy (W.D.N.), nr 40

333. a Pokój Europy , W.D.N. 1935, nr 131

334. (Kazimierz Wybranowski), Dziedzictwo , powiesc, wyd. II, Poznan (1935), s. 4 nlb, 400

 

Rok 1936 :

335. a Bunt w Tokio , W.D.N. 1936, nr 56

336. a Mysli swiateczne , W.D.N. 1936, nr 101

337. a (-) Promien slonca , Tygodnik Polityczny, W.D.N. 1936, nr 8

338. A (Senior) Poczatki nowoczesnego obozu narodowego w Polsce , M.N. 1936, nr 47, 48 - przedruk W.D.N. w 1936, nr 313

339. Kosciól, naród i panstwo , wyd. II, Pelplin 1936, s. 33, 1 nlb.

 

Rok 1938 :

340. A Poczatki Europy , M.N. 1938, nr 40, 43-44

341. A Duch Europy , Polityka narodowa, nr 1-3, 7

 

Rok 1939 :

342. a (Wstep do ksiazki "Duch Europy"), Naród w walce, 1939, nr 51

343. Kosciól, naród i panstwo , wyd. III, Lwów 1939, s. 61, 3 nlb.

 

 

A = dluzsze serie artykulów lub rozpraw politycznych, programów etc.

a = artykuly wstepne, polemiki polityczne.

b = biografie lub charakterystyki osób.

k = korespondencje prasowe z wylaczeniem listów.

l = proza i krytyka literacka

n = artykuly naukowe w tym takze publicystyka naukowa.

r = recenzje i sprawozdania z ksiazek.

s = sprawozdania i opisy z podrózy.

 

 

WYDANIE ZBIOROWE PISM ROMANA DMOWSKIEGO (Czestochowa 1937-1939, Antoni Gmachowski - wyd. dziewieciu tomów, które sa wyborem najwazniejszych pism Romana Dmowskiego; pierwszy tom nie ukazal sie).

 

1.     Pisma t. II, Niemcy, Rosja i kwestia Polska (wyd. III) Czestochowa 1938, s. X, 253

2.     Pisma t. III, Dziesiec lat walki (Zbiór prac i artykulów publikowanych do 1905 r.), Czestochowa 1939, s. X, 405

3.     Pisma t. IV, Upadek mysli konserwatywnej w Polsce . Z dodatkami 1) O bankructwie metody konserwatywnej w polityce galicyjskiej 2) Koniec legendy - Wyksztalcenie polityczne (wyd. II), Czestochowa 1938, s.XIV, 268

4.     Pisma t. V i VI, Polityka polska i odbudowanie panstwa . Cz. I Przed wojna. Wojna do r. 1917, s. XIV, 2 nlb., 386. Cz. II Wojna od r. 1917. Pokój, s. VII, 1 nlb., 400 (wyd. III) Czestochowa 1937

5.     Pisma t. VII, Swiat powojenny i Polska (wyd. IV), Czestochowa 1937, s. XV, 1 nlb. 336

6.     Pisma t. VIII, Przewrót (wyd. II), Czestochowa 1938, s.XI, 1 nlb., 444

7.     Pisma t. IX, Polityka narodowa w odbudowanym panstwie (Mowy i rozprawy polityczne z lat 1919 - 1934), Czestochowa 1939, s. X, 314

8.     Pisma t. X, Od Obozu Wielkiej Polski do Stronnictwa Narodowego (Przemówienia, artykuly i rozprawy z lat 1925 - 1934) Czestochowa 1939, s. VIII, 291

 

IV - TOMOWY WYBóR PISM ROMANA DMOWSKIEGO (wydane przez Instytut Romana Dmowskiego w Nowym Jorku w 1988 roku)

 

1.     Tom I: Mysli nowoczesnego Polaka ; Niemcy, Rosja i kwestia polska

2.     Tomy II i III: Polityka polska i odbudowanie panstwa

3.     Tom IV: Przypisy do " Polityki polskiej i odbudowanie panstwa "; Kosciól, naród i panstwo ; Swiat powojenny i Polska (wybór)© 2006; Wszelkie prawa zastrzeżone. | Kreacja: juda.webdesign