Roman Dmowski


Szukaj na stronie »
  Strona Główna »  Zdjęcia


Komitet Narodowy Polski, Paryż 1918. Siedz± od lewej: Zamoyski, Dmowski, Piltz. Stoj±: Kozicki, Rozwadowski, Skirmunt, Fronczak, Sobański, Seyda, Wielowieyski.:


Wsółpracownicy Komitetu Narodowego Polskiego. Na balkonie w pierwszym rzędzie Dmowski. :


Wręczenie sztandaru Pierwszemu Pułkowi Piechoty Polskiej: Dmowski i gen. Gouraud. :


Dmowski, Washington D.C., USA, 1918 :


Z okresu I wojny ¶wiatowej. :


Dmowski z grup± profesorów Uniwersytetu w Cambridge, 11 czerwca 1916 rok. :


Uczestnicy Konferencji Pokojowej w Paryżu, m.in. Dmowski. :


Portret. :


Górnicy. :


Siedziba Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu przy Avenue Kleber 11. :


Otwarcie Konferencji Pokojowej w Paryżu 1919r. Dmowski z prawej strony (tyłem) oznaczony białym krzyżykiem. :


Dmowski i Padarewski w Paryżu :


Dmowski z Zamoyskim udaj± się na uroczysto¶ci podpisania Traktatu w St. Germain. :


Polskie tłumaczenie pocz±tku tekstu Traktatu Wersalskiego. Na tym fotografia z podpisami: Padarewskiego i Dmowskiego. Poniżej podpisy przedstawicieli Portugalii i Rumuni. :
© 2006; Wszelkie prawa zastrzeżone. | Kreacja: juda.webdesign